Proszek 4-HO-McPT

37,50 €

Kup 4-HO-McPT

4-HO-McPT lub 4-hydroxy-N-methyl-N-cyclopropyl tryptamine został dodany do naszej listy produktów! Psychodeliczne chemikalia badawcze to nowe syntetyczne lub naturalne substancje do użytku laboratoryjnego. Dane na ich temat są nadal ograniczone ze względu na ich stosunkowo młody wiek, a co za tym idzie, stosunkowo krótką historię badań. 4-HO-McPT daje efekty psychodeliczne podobne do psylocyny, naturalnie występującej substancji psychodelicznej i głównego składnika psychoaktywnego w niektórych gatunkach grzybów.

  Jak używać proszku 4-HO-McPT? Kup 4-HO-McPT, jedną z najlepszych psychodelicznych tryptamin online w najwyższej jakości formie proszku. 4-HO-McPT jest dostępny w ilościach 0,25 gr, 0,5 gr, 1gr i 2gr. 4-HO-McPT należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, aby zapewnić maksymalny okres przydatności do spożycia. Podczas pracy z odczynnikami badawczymi należy zawsze stosować odpowiednie środki ostrożności w laboratorium, takie jak wycieranie powierzchni i noszenie rękawiczek, maski i odzieży ochronnej. Zalecamy stosować się do zasad minimalizacji ryzyka podczas pracy z odczynnikami badawczymi.   Definicja 4-HO-McPT 4-HO-McPT jest oficjalnie definiowany jako 4-hydroksy-N-metylo-N-cyklopropylo-tryptamina. Jest to bardzo rzadka, stosunkowo nowa, ale też bardzo silna silna substancja chemiczna z klasy tryptamin. Psychodeliczne odczynniki badawcze to nowe suntancje syntetyczne lub naturalne.  4-HO-McPT jest podobny do psylocyny, naturalnie występującego składnika psychodelicznego w niektórych gatunkach grzybów.   Podstawowe dane chemiczne 4-HO-McPT Substancje z klasy tryptamin mają wspólną strukturę rdzenia składającą się z bicyklicznego indolowego heterocyklu połączonego na R3 z grupą aminową. Jest to bardzo rzadka, stosunkowo nowa, ale bardzo silna substancja chemiczna badawcza z klasy tryptaminy. 4-HO-McPT pozostaje stosunkowo rzadki i ma bardzo mało udokumentowaną historię badań. Podczas badań tej substancji zdecydowanie zaleca się stosowanie praktyk redukcji szkód.   Gdzie kupię 4-HO-McPT 4-HO-McPT można kupić tutaj, na stronie internetowej Realchems. Sprzedajemy najwyższej jakości 4-HO-McPT, zazwyczaj w postaci proszku. Jednak często mamy dostępne inne formy substancji, więc skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy posiadamy preferowaną formę wybranej substancji na magazynie. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby kupić u nas 4-HO-McPT.   

W magazynie
Kup 4-HO-McPT 4-HO-McPT lub 4-hydroxy-N-methyl-N-cyclopropyl tryptamine został dodany do naszej listy produktów! Psychodeliczne chemikalia badawcze to nowe syntetyczne lub natu...

More

Are you at least 18?

Tak Nie

Become a member and receive €1 in store credit for every 10 reward points earned

Zamknij